Stichting Bovenste Plasmolen 1725

Stichting Bovenste Plasmolen 1725
Postadres: Kiekbergsebaan 6, 6586 AN Plasmolen
Email: st.bovenste.plasmolen.1725@gmail.com
Kamer van Koophandel: 41064575
Bankrekening: IBAN NL56 INGB 0007 2887 56

De Stichting Bovenste Plasmolen 1725 heeft ten doel de instandhouding van de watermolen “Bovenste Plasmolen” door
(a) de molen in eigendom te hebben;
(b) het bedrijfsvaardig houden van de molen;
(c) het coördineren van alle activiteiten betreffende de molen en de beleidsvoering;
(d) het ondersteunen van de activiteiten om de molenbiotoop te behouden.

Openstelling
De Gemeente Mook en Middelaar ondersteunt de Stichting zodat de watermolen opengesteld kan worden voor bezoekers en kleine reparaties uitgevoerd kunnen worden. Hiervoor worden de noodzakelijke verzekeringen en veiligheidspreventie maatregelen voorzien voor de molen, de molenaars en de bezoekers.

Herstellingen & Restauraties
Voor het periodiek groot onderhoud van de watermolen is de Stichting afhankelijk van subsidies van het Rijk, de Provincie Limburg en andere instanties.

Donateurs
De subsidies dekken maar een gedeelte van de werkelijke kosten. Daarom vormen donaties van bezoekers, vrienden van de molen en andere belangstellenden een noodzakelijke aanvulling hierop.

Waterlopen
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en het Waterschap Limburg onderhouden en herstellen de molenbeken en molenvijvers.

De Stichting Bovenste Plasmolen 1725 is een ANBI-geregistreerde instelling.